Dr. Ruud i foreldrepermisjon

29.11.2022

Fastlege Simen Ruud går ut i foreldrepermisjon denne uken. Planlagt permisjon frem til midten av mars. 

Vikar er Kristoffer Kowalik Gran.