INFLUENSAVAKSINE 2021

06.10.2021

Influensavaksine for sesong 2021/2022 har kommet. 

Vi tilbyr drop-in vaksinering til personer i risikogruppen alle dager mellom kl. 09:00 - 14:30. Henvendelse direkte i resepsjonen, ingen timebestilling nødvendig. DETTE GJELDER KUN RISIKOGRUPPER. 

Det kan bli stor pågang i år og vi oppfordrer derfor alle som har legetime i løpet av oktober/november til å ta vaksinen denne dagen fremfor å bruke av "drop-in kapasiteten" vår.

Pris: 50,- (dekkes av frikort)

Følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • Diabetes type 1 og 2
 • Leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

HUSK OGSÅ LUNGEBETENNELSESVAKSINE ( pneumokokkvaksine) HVERT 10. ÅR.