Nyheter

Årets influensavaksine kommer i slutten av september/begynnelsen av oktober. Følg med på hjemmesiden for oppdateringer.

KORONAVIRUS

28.02.2020

For å hindre spredning av Covid-19 sykdom (koronavirus) har vi nå innført følgende rutine:

Dr. Atle Eikeland slutter som fastlege fra 2. januar 2019. Alle som har vært pasienter hos Dr. Eikeland blir automatisk overført til Dr. Aje Dhillon som starter hos oss fra 2. januar.

Fastlege Ellen Ræstad går ut i permisjon grunnet spesialiseringsforløp i allmennmedisin fra mai 2019 og er tilbake juni 2020. Lege Christian Eitrheim er vikar.