Dr. Ræstad i permisjon t.o.m juni 2020

11.04.2019

Fastlege Ellen Ræstad går ut i permisjon grunnet spesialiseringsforløp i allmennmedisin fra mai 2019 og er tilbake juni 2020. Lege Christian Eitrheim er vikar.