Priser og tjenester

gjeldende fra 1. juli 2019 - 30. juni 2020


Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget 

Pasienter med frikort, gravide og barn <16 år er fritatt for egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget. 

Konsultasjon hos fastlege


155 NOK

E-konsultasjon hos fastlege


155 NOK

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin 


49 NOK

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver

 

55 NOK

Enkel pasientkontakt 

ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist  

66 NOK

Enkel pasientkontakt

ved fremmøte forespørsel, rådgivning v/fremmøte,bud .

55 NOK


For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist tilkommer gebyr på 160/259 NOK. 

Det inkluderer også pasienter som er fritatt for betaling av egenandel (barn < 16 år, gravide, pasienter med frikort).

Attester

Dekkes ikke av frikort eller for pasienter som er fritatt for betaling av egenandel (barn < 16 år, gravide) 

Enkel fraværsattest

skole, gym, reise m.v. Max 5 linjer. 

160 NOK

Førerkortattest

675 NOK

Attest til søknad om TT-kort

450 NOK

Attest til søknad om parkeringstillatelse


450 NOK

Attest til Lånekassa

250 NOK

Attest til søknad politihøyskole

1500 NOK

Øvrige attester

Per påbegynte 15 min. 

250 NOK

Vaksiner/Reisemedisin

Dekkes ikke av frikort eller for pasienter som er fritatt for betaling av egenandel (barn < 16 år, gravide) 


Influensavaksinering

inkl. vaksine

325 NOK

Pneumokokkvaksinering

inkl. vaksine

250 NOK

Konsultasjon øvrige vaksiner

inkl. resept, vaksinering og observasjon. Pasient må selv kjøpe vaksine på apoteket.

250 NOK

Konsultasjon reisemedisin

hos lege, inkl. ev. vaksinering. Pasienten må selv kjøpe vaksine på apoteket

300 NOK

Tuberkulosekontroll


300 NOK

MRSA-screening

kostnadsfritt ved begrunnet mistanke om smitte 

400 NOK

Pneumokokkvaksinering

inkl vaksine 

550 NOK

Tjeneste 4

Ratione voluptatem sequi nesciunt

4500 NOK

For vaksinasjon og veiledning vedrørende smittevern og reisemedisin kan man også kontakte smittevernkontoret i Drammen kommune. 

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget 

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

  • Gynekologisk undersøkelse, elastiske bind  - 63 NOK
  • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift, mindre kirurgiske inngrep, lim - 95 NOK
  • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim  - 134 NOK
  •  Større kirurgiske inngrep, større sårskift - 181 NOK

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.


Etter kostnad 

Rus-screening

Gjelder takning av prøver som ikke er ledd i behandlingsopplegg. 

250 NOK

Ekspedisjonsgebyr

ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten

59 NOK

Fakturagebyr

ved ønske om tilsendt faktura

59 NOK


Dolores eos qui ratione voluptatem

550 NOK

200 NOK